Còn đây những nét yêu kiều
Còn đây những nét mĩ miều thanh tân
Bắt ai cứ mãi phong trần
Lang thang mây gió ngổn ngang nỗi niềm

20/9/2022