Anh là lãng tử cõi đời mê
Mãi kiếm tìm em giữa bộn bề
Yêu dấu thầm trao câu hẹn ước
Em trong tim ấy – Chốn đi về…

5/3/2019