Vẫn nhớ em hoài trong giấc mơ
Mất ăn mất ngủ tự bao giờ
Năm canh trằn trọc lòng suy tưởng
Một khắc chập chờn dạ rắc tơ
Đông đến thêm sầu nghe tiếng cuốc
Hạ về lại tủi lắng vần thơ
Người xa xa mãi đâu hay biết?
Vẫn nhớ em hoài trong giấc mơ!...

2016