Tiễn mỗi mùa thu qua
Mắt mờ thêm một tí
Thêm vết nám là da
Bạc đầu vì suy nghĩ...

Nào việc nước việc nhà
Suốt đêm ngày trăn trở
Sao đà chưa hết khổ?
Nợ nần cứ theo ta?...

Sinh nhật chẳng có hoa
Cũng chẳng được tặng quà
Cơm canh cũng tự soạn
Thật tủi với người ta!...

Chỉ mong sao chân cứng
Sức khoẻ cứ dẻo dai
Công việc cứ dài dài
Thế là ta sung sướng....

30/9/2019