Muốn gửi tặng em một câu đùa
Sợ người lại hiểu khác đi chăng
Lời vui bỗng hoá thành cay đắng
Mệt lòng đau đớn phải phân bua.
Thôi đành ôm ấp cơn sầu mộng
Một mình nhấm nháp nỗi nhớ nhung
Thao thức đêm dài lòng tơ tưởng
Chén rượu nồng cay vị chờ mong...
Mười mấy canh giờ sao dằng dặc
Cồn cào khắc khoải nối nhớ thương
Ân tình nhân nghĩa còn giăng mắc
Biết đến bao giờ mới nguôi ngoai?...

2016