Mai chia tay rồi ơi hàng phượng vĩ
Nước mắt lặng thầm trong khoé mắt ai
Chân ngập ngừng muốn nói điều chi nữa
Bỗng thẹn thùng - hoa phương rớt trên vai..
Mai chia tay biết có còn gặp lại?
Mỗi đứa một phương con đường xa ngái
Nhưng trong tôi vẫn một điều còn mãi
Đốt cháy lòng - hoa phượng nhớ thương ai...

2015