Đăng ngày 25/08/2020 18:16, số lượt xem: 126

Dù cho trời nắng trời mưa
Thì anh cũng nguyện đón đưa em về
Nếu em không ngại không chê
Thì anh xin nguyện đi về cùng em....

8/2020