Cánh hồng như máu com tim
Hương thơm dìu dịu mỏng mềm ấp iu
Thời gian mưa nắng chắt chiu
Áp e nở nụ dấu yêu tặng người
Nghĩa ân đâu nói bằng lời
Âm thầm dâng hiến cuộc đời thêm hương
Giữa vòng danh lợi bon chen
Ngắm hoa lại thấy ấm lòng biết bao...

20/11/2018