Em như trăng mưới sáu
Khoe vóc dáng ngọc ngà
Anh - Chú cuội đã già
Suốt ngày đêm đau đáu

Dù không lời ước hẹn
Xin được là tình nhân
Dù buồn vui sướng khổ
Cho nhau một tấm lòng

Ôi bể đời mênh mông
Nhưng trái đất lại tròn
Biết đâu ngày nào đó
Ta lại là tình nhân...

13/2/2019