Anh đã gặp em, đã từng yêu và đã từng hạnh phúc
Ta bên nhau ngỡ chẳng thể chia lìa…

Nhưng bể dâu ai biết được điều gì sẽ xảy ra phía trước
Ngày em đi sao anh lại buông xuôi?
Em xuống đò biền biệt... Nước sông trôi...

25.5.2020