275.00
1 người thích
Từ khoá: mong (1)
Đăng ngày 05/11/2017 11:22, số lượt xem: 338

Cứ mong em nhắn một lời
Cứ mong em nói một lời động viên
Cứ mong em suốt cả đêm
Cứ mong em mãi triền miên kiếp này...

10/9/2016