Thu sang sợi nắng vàng tươi
Bội thu ngô lúa nụ cười lên ngôi
Heo may hôn nhẹ làn môi
Mênh mang mắt biếc ru đời lạc trôi...

18/10/2019