Valentine
Trái tim ai thổi thức?
Ngóng đợi người tri kỉ giữa cô đơn
Đang sung sướng vui cùng bao mộng ước
Đang ngọt ngào trong đêm lễ tình nhân
Mộng ước nào cũng cứ vẫn lung linh
Chỉ hiện thực nhiều khi là nước mắt
Là nỗi buồn và cay đắng mà thôi
Thì ta hãy cứ mộng ước đi thôi
Hãy xoá đi tất cả niềm đau
Còn ngọt ngào ta cứ trao nhau!...

2/2020