Tháng ba hoa gạo đỏ
Rắc mãi hoài nhớ nhung
Gió còn vương hương áo
Thổi về miền tim anh
Nhớ mãi ngày hạnh ngộ
Giữa đất trời Tràng An
Nước non mình cẩm tú
Yêu sao điệu mười thương
Trời lắc rắc mưa xuân
Chèo thuyền trôi thư thái
Nước non như gần lại
Thêm thắm tình phượng loan
Ánh mắt em nồng nàn
Lòng anh thôi băng giá
Nhưng chắc là hoá đá
Với đất trời Tràng An
Chia tay em hát tặng
Bài màu tím hoa sim
Mang theo lời ước hẹn
Hãy về với quê em.
Tháng ba
Thêm một lần lỡ hẹn
Thêm tháng ngày xa em
Thêm chất chồng nối nhớ
Suốt đêm ngày hằng mong...

3/2021