Đã xem sao chẳng trả lời
Để anh ngơ ngẩn đứng ngồi không yên?
Bạn bè còn một chút duyên
Mình anh ngóng đợi ngày đêm mỏi mòn...
Phải chăng em vẫn giận hờn?
Cho anh xin lỗi một lần này thôi
Chúng mình cách trở đôi nơi
Nhịp cầu Ô Thước chờ người xa xôi..
Nhờ Face nhắn gửi đôi lời
Nỗi niềm khắc khoải một trời nhớ thương ...

2016