Ngày mai ai biết được ngày mai
Hay dở đúng sai chuyện cuộc đời ?
Hạnh phúc hôm nay ta giữ lấy
Yêu thương sau trước vẫn trao người!..

2016