Ngày xưa em bỏ tháng năm
Thành người không tuổi cho chàng đắm say
Bây giờ năm tháng đủ đầy
Vẫn người không tuổi đắm say lòng chàng
Giữa dòng vũ trụ mênh mang
Cớ sao chàng được gặp nàng - làm thơ?
Sự đời đã bén duyên tơ
Trăm năm khó bỏ tương tư cả đời!…
Dù rằng cách biệt xa xôi
Mãi thương mãi nhớ hỡi người trong mơ…

10/10/2021