Cuộc đời này ta đã thuộc về nhau
Dù có lúc ta gây chuyện đớn đau
Thì em ơi đừng buồn em nhé!...
Quên hết muộn phiền ta sống vì nhau!...

Có hạnh phúc là sẽ có thương đau
Ta hạnh phúc hơn qua mỗi lần sóng gió
Bão tố đi qua là biển lặng thôi mà...
Đừng giận hờn chi cho thêm bạc mái đầu!...

Cuộc đời này ta đã thuộc về nhau!

13/3/2018