Mắt em là ánh sao trời
Đưa đường chỉ lối cuộc đời của anh
Mắt em là mặt hồ xanh
Cho anh tắm mát rửa lành thương đau
Mắt em là phép nhiệm màu
Xua tan hờn giận thắm màu yêu thương
Mắt em là một tấm gương
Anh soi mỗi lúc lầm đường u mê
Mắt em là cõi đi về
Cho anh giữ trọn lời thề trăm năm...

2015