Bật mạng lên là chạm vào nỗi nhớ
Vội enter mở cửa trái tim mình
Lòng rộn mừng khi em bật đèn xanh
Nếu đèn đỏ - Trái tim anh tan vỡ.

2015