Thấy em nũng nịu mà thương
Tưởng như mình đã quen thân thuở nào
Mắt trong sáng tựa vì sao
Hồn nhiện mơ mông biết nào buồn đau..
Cớ sao lòng lại nghẹn ngào?
Cớ sao tim lại dâng trào yêu thương?...,

6/62016