Kỉ niệm như một giấc mơ
Ngọt ngào - Cay đắng phai mờ được đâu
Dù cho tóc bạc mái đầu
Trăm năm vẫn ước kiếp sau hẹn hò...

2017