Tháng mười đi để lại chút chơi vơi
Nắng vàng phai có nhạt nhoà nỗi nhớ
Cơn mưa phùn thêm lạnh trái tim côi
Chiều bên cầu có cùng ai tình tự?...

Tháng mười ơi có còn chi mộng mị
Răng rụng rồi ngô dẻo cũng chịu thôi
Yêu thương giờ thành chuyện xa xôi
Buồm hạ cánh cho thuyền nằm ngơi nghỉ...

Tháng mười ơi có thật đã xa rồi?
Cuối chân trời bỗng xoẹt ánh sao băng
Có ai đó đang hối hả vội vàng
Chạy theo hoài để nhặt ánh sao rơi...

31/10/2019