Sao em không say nữa
Để vôcớ giận hờn
Để dốc bầu tâm sự
Gửi muôn vàn nhớ thương

Sao em không say nữa
Để sống thật lòng mình
Trút hết niềm đau khổ
Anh vỗ về con tim?...

13/9/2019