1. Ước
 2. Linh tinh lúc ngồi lang thang, chàng thơ kẹp giữa hai nàng thờ ơ
 3. Tết qua rồi đấy còn chờ hay thôi
 4. Bài đặt tên muộn
 5. Nôi
 6. Nơi
 7. Trong
 8. Hai ngày không viết
 9. Bài không số số 1
 10. Bài không số số 2
 11. Bài không số số 3
 12. Đã và chưa đã
 13. Chảy
 14. Bài không số số 4
 15. Thì đi theo những giáo điều trốn em
 16. Bài không số số 5
 17. Trẻ
 18. Thế mà vẫn cứ phây phây linh hồn
 19. Bài không số số 6
 20. Uống một ngụm nước biển
 21. Gần như một câu chuyện
 22. Rung
 23. Mở
 24. Lại vẽ
 25. Giá mà có
 26. Mưa lá lá mưa
 27. Dìu dịu
 28. Gió
 29. Một bài không tên nữa
 30. Đã bao giờ
 31. Phóng sự đầu ngày
 32. Này
 33. Tôi tầm thường
 34. Lỗi tại ai
 35. Bài không số số 7
 36. Yêu em như
 37. Một chiều
 38. Hát vội
 39. Đoán
 40. Anh phải đi
 41. Em cười lên chút được không
 42. Một bài thơ mất
 43. Ba chấm
 44. Em như một đoá dã quỳ, nở hoang trong ánh tà huy kèm nhèm
 45. Lại nàng
 46. Chạm
 47. Dịch vụ tư vấn
 48. Tôi những tưởng
 49. Không đặt tên số 1
 50. Nhiều
 51. Hừ
 52. Không đặt tên số 2
 53. Thơ đâu có muốn nhào vô lầm lì
 54. Hổng
 55. Nghĩ nhiều cứ tưởng tốt và không sao
 56. Không đặt tên số 3
 57. Mặc
 58. Không cần tên
 59. Vào ra
 60. Cấm độc giả chưa đến tuổi chửi bậy
 61. Sự thật
 62. G2
 63. Em đừng hỏi vì sao
 64. Êm
 65. Đêm lặng gió
 66. Đố em lọc được tôi trong xác phố
 67. Vẫn đôi khi
 68. Tình hình mạng
 69. Buồn ngủ buồn ngu
 70. Nhưng mà
 71. Vô đáy
 72. Biết đề vô nghĩa nên anh sống
 73. Thế
 74. Không đặt tên số 4
 75. Không đặt tên số 5
 76. Không đặt tên số 6
 77. Những điều còn lại xảy ra
 78. Vẫn nhưng
 79. Chỉ là có lẽ
 80. Chỉ còn
 81. Bài không số số 8
 82. Chợt
 83. Lại hổng
 84. Em đã ở đâu
 85. Ngưng ở nửa đêm
 86. Những gì nhỉ
 87. Tồn tại cho
 88. Những điều cơ bản
 89. Khơi
 90. Bài không số số 9
 91. Lại rơi
 92. Mưa vẫn còn rơi
 93. 0
  1
 94. Không ai đuổi
 95. Không đặt tên số 7
 96. Không đặt tên số 8
 97. Nơi bắt đầu
 98. Chúa
 99. Không đặt tên số 9
 100. Lại lại
 101. Có hay không có tình yêu
 102. Bài không số
 103. Đêm vắng
 104. Em làm ơn đừng hỏi gì cả
 105. Không đặt tên số 10
 106. Đang ngu cũng viết
 107. Hắn không trả lời
 108. Bài không số số 10
 109. À
 110. Thì có làm sao
 111. Nhìn em từ thủa bé con/ Đến khi em đã chẳng còn như xưa
 112. ...Đi...
 113. Chào em ngày cuối
 114. Giận
 115. Không đặt tên số 11
 116. Ngoài viết ra ta là ai
 117. Tháng 11
 118. Đói
 119. Khi đời sống sợ