thế là sắp rõ ràng xuân
xôn xao chờ áo với quần đơm hoa
không hôn nhau thế là hoà
thả rơi nỗi nhớ làm quà chia tay
lấy mưa mà chải tóc ngày
lấy đêm mà gửi đắng cay lãi nhiều
thế là lại đã mùa yêu
thì đi theo những cành diều trốn em


(20.02.2004)