lần đầu tiên bị nàng hôn
xong xuôi chả thấy thêm khôn tí nào
thế mà cứ ước với ao
nụ hôn dẫn lối tim vào mênh mông

tỉnh dậy phòng ốc trống không
chắc là hôn thật phiêu bồng hơn cơ
may mà mới chỉ là mơ
may mà vẫn cứ bơ vơ như vầy

lần đầu tiên được giời đầy


(20.02.2004)