ý nghĩ nào cũng mang dao
óc thì chật chội quệt vào quệt ra
từ sẹo trẻ đến sẹo già
đều nơm nớp sợ bị cà liên miên
kể cả ý nghĩ dịu hiền
cũng mang theo một lưỡi tiền mới tinh
góc cạnh nó sắc phát kinh
đang cười nó bất thình lình
ái da
ý nghĩ cùn nhất chính là


(03.01.2004)