Tiền, Tiên giữa Suối mơ!
Dâu xanh, Cát trắng bụi lu mờ
Biển Trần dục vọng ham Danh lợi
Sương khói mịt mù chốn Bể khơi!

                  Lãng tử Phi Vân: Triệu Minh Hiếu
                  ( Từ sanh vạn lộ trình Nhân thế
                  Ngẫm cuộc đời: Tàn,Bỉ,Thịnh,Suy!)
Mây trắng trên Trời là biểu tượng cho sự tổng hoà tất cả các loại Tình Cảm và Lý lẽ của mọi Trái Tim trong Càn-Khôn vũ trụ! Và Lãng tử Phi Vân là một áng mây màu hồng, biểu tượng của Niềm vui và Hạnh Phúc!

       ----------------------------------------