mất tôi tôi đã được gì
được mùa ảo tưởng mình đi tìm mình
được yêu hay bị người khinh
em là cái búa cái đinh là đời
đóng khe khẽ nhé em ơi
chúng ta đã để máu rơi quá đà
mất em tôi được bao la
bao la đến mấy cũng là hư vô
tôi đâu có muốn dại rồ


(18.01.2004)