anh đi giữa sứ
chợt nhớ hơi ấm gốm
trên tay em
từng nở
một khung trời

anh vẫn sống
lạ ghê
anh vẫn sống
khi em không còn ở nơi này

một tiếng động
gọi anh về eo phố
nằm giữa đường
hát dọc bài ca
về điều rồi thế giới tự thốt ra

trong đêm có máu chảy từ hương hoa
rồi ai thắp những con tim mù loà?

anh đi trái đất ngẩn nhìn anh đi
tìm em dẫu biết em đâu là gì


(18.10.2004)