hai ngày không viết một câu
là hai ngày sống không đầu không đuôi
nỗi gì gì ấy khôn nguôi
dẫu thời gian đã chín muồi trên cao
ai cười như trận mưa rào
trẻ con ra tắm chiêm bao cảm xoàng
từng dòng thơ đã chảy hoang
tâm hồn em lặng lẽ loang mặt mùa
cai hai ngày chả ăn thua
tiếc là không đủ tiền mua hoà bình
dù đà nhịn chén bình minh
ngủ triền miên vẫn thấy mình đang đêm


(13.02.2004)