em đừng để tớ cô đơn
cô đơn là chết mất hơn một đời
đôi khi muốn vẫn ngỏ lời
thương em sợ kiếp mây trời
à thôi


(13.02.2004)