hé cửa kính hít mùa đông
ôi chao mà ấm cơn dông dịu dàng
khép vào cho phố để tang
tôi nằm im giữa hai nàng tử sinh
bất thình lình bất thình lình
chả còn gì bất lình thình xôn xao
hé răng hớp tiếng ngọt ngào
một môi hôn có hai hào đêm thôi


(19.01.2004)