nhìn em sáng nắng chiều mưa
nhìn nhiều quá hoá chẳng ưa chuồn chuồn
đọc lên thấy nhộn hay buồn
tôi chưa nói được cái luồn qua ta
nó êm dịu cứ như là
sau cơn mưa nắng chạy ra ngoài vườn
một bông hồng bạch hở lườn
con sâu xanh biếc đang trườn ung dung
ví von chán thế là cùng
nói chung chỉ thấy lùng bùng trong tâm
nhìn em nhiều lúc đâm nhầm
với cây hoa gạo đứng dầm mênh mông
nhìn em có mòn em không
một viên đá chảy dòng sông cũng mòn


(24.10.2004)