những gì nhỉ đã tàn phai
ở dòng chữ trước tôi là ai
một câu hỏi ngốc nhưng hay phết
tôi là con của đúng và sai
và là cha của một vài tiếp theo
tôi không hề biết mình nghèo
trước khi mưa chẳng chịu theo
chi thích những cây giàu lá
và lông vàng óng của mèo
chạy rông và nhảy vèo vèo trên cao
đôi khi tôi khoái mày tao
với em những lúc không cầm dao
mắt nhìn hờ hững vào thời đại
con tim mệt nhoài thôi thét gào
rồi em định sẽ thế nào hở em
mơ gì cứ kể tôi xem
mơ tôi dẫn đi ăn kem
mơ tôi đừng quá hèn hạ
hay mơ tôi biết khát thèm
chứ không thoả mãn đẹp đèm hư vô
tôi hay phỏng đoán hồ đồ
hay em thích mua ô tô
hay em muốn đừng thơ nữa
hay em cần đi cặp bồ
với người không quá thể tồ như tôi
vớ va vớ vẩn đủ rồi


(04.08.2004)