tôi chạy vào trong ngực gió
nép sau một vạt nắng vàng
muốn vui lên khi chợt thấy
trên đầm lầy vết mùa sang

thèm chia với em màu lá
lặng im nhuộm kín hồn mình
thèm hôn má em một lát
cho dòng quên lãng hồi sinh

nhìn em mắt môi chợt úa
mà heo may thổi qua đời
đứng cách nhau một sự thật
tiếc thương từng tế bào rơi

hỏi tôi gì cơ hở sống
làm ơn nhắc lại xem nào
hét to lên đừng bẽn lẽn
yêu nhau thì có làm sao


(24.10.2004)