một ly tiềm thức rót ra
có dăm ba giọt máu và
tương lai
câu thơ đã bị bắt
bài
chỉ mình tôi bắt chả ai vào đầy
rót tiềm thức mãi như vầy
mình tôi biết uống
còn mây
thì nhìn
vơi yêu với lại vơi tin
khi em chả giả mẹ mìn bắt tôi
rót tiếp
định uống
lại thôi
nhường cho độc giả
nhấp môi
lưỡi lè
khó cai hơn chích xì ke
một vài trong số cave đang buồn
một ly tiềm thức rơi tuôn
vỡ toang tung toé
chuồn chuồn bay sâu
cái ly tiềm thức ban đầu
tôi là bóng gió
còn đâu
là là


(13.01.2004)