một ngày như thể không ngày
vèo trôi như trở bàn tay

sống không còn nhiều kỷ niệm
đêm về uống ngủ không say

hỏi chơi nụ cười hơi mặn
tại sao nhớ em lại buồn
mở cửa tìm trăng trong phố
đáp lời là tiếng mưa tuôn

em yêu, bầu trời thinh lặng
từ khi chim chóc không về
thấy em thức kề bên cạnh
biết là lại đã cơn mê


(22.06.2004)