thời gian đã phủ nhận tôi
là kẻ có thể im ngồi hư hao
tôi đà mắc tội gì nào
mà em lại nỡ ghi vào sử xanh
tôi sừng sững lắm đã đành
đằng này mãi cứ chòng chành thơ ngây
hay là em muốn đoạ đầy
cái thằng ngơ ngác dám vầy nước em
thời gian như một ao sen
và tôi, khốn thế, dế mèn sát na


(02.07.2004)