thơ là âm vang của lặng im
là đôi cánh mỏi mềm của tim
là cả những gì không phải thế
là tìm không thấy thấy không tìm


(12.03.2004)