em ngồi trên từng chiếc chữ
phôi thai trong mỗi bụng từ
nơi mắt dòng thơ em chảy
những luồng ánh sáng vô tư

em vấp cỏ xanh em ngã
lút sâu vào những êm mềm
em đè chết tôi chú dế
vẫn cười mà hót khúc đêm

trăng trôi từ quê ra phố
em nằm nghiêng chiếc bóng gầy
ban mai liếm tan chiếc bóng
em leo ngọn nắng lên mây


(22.02.2004)