ngoài viết ra ta là ai
thôi đừng vờ vịt: thiên tài ngu si
đói điên lên được nhu mì
của cô nàng chả trách gì ta đâu
chỉ thương ta khi tinh cầu
rót bao nhiêu chữ vẫn hầu như sai


(03.11.2004)