tôi nằm im thấy bao la
khi tôi nhắm mắt tôi là miếng đêm
ngày ăn tôi thật êm đềm
nỗi
buồn
tôi
thịt

mềm
không
em


(13.01.2004)