giận em không nói rọt rành
anh làm em sợ bởi anh lạ(nh) lùng
em toàn chỉ nói chung chung
chúng ta chả hợp vì cùng ngô nghê
giận em hừ giận bốn bề
định hôn dấu vết em về
lại thôi
giận em hết chịu nổi rồi
vẽ con bê dẫm nát đồi cỏ non
thế mà cái giận vẫn còn
cầm mây trắng liệng đến mòn trời xanh


(03.10.2004)