một bài thơ mất nửa giờ
mất luôn giấc ngủ lượn chờ quá lâu
một đời thơ mất mấy mầu
mắt em người chỉ nhu cầu ổn yên
một cơn thơ được ưu phiền:
bán thơ đi để kiếm tiền nuôi thơ
mất một phần mười hai giờ
viết sai định lí bơ vơ nhân tài
không khiêm tốn tất là sai
vâng bài này viết mất hai tỷ đời


(17.03.2004)