vì sao thế mà tôi đương phải sống
dù tò mò xem chết có gì hay
thôi để nó đến cuối cùng vậy
còn chết cho được hết cõi sống này


(03.01.2004)