rơi vào đây đi một ý tưởng
cả bầu trời chờ chim lại bay
em ơi tôi gọi em lại mới
viết mùa xuân lên chiếc lá vàng

đôi mắt tôi sắp chết
đôi môi tôi cũng thế
sắp là sau nữa một tình yêu

dẫm lên vết chân sông đã đi
tôi chán tắm trên những dòng tôi
hãy chảy tràn sang những dòng em

ừ có lẽ cả thơ đã chết
tôi hồi sinh nổi không bằng em
này nhắm mắt ngắm con cá nhỏ
nhảy từ dòng em sang dòng tôi


(17.02.2004)