nhớ là đã tạo bài thơ
mà không nhớ nó đơn sơ thế nào
quên đi cũng có là bao
ừ không gì cả nhưng sao lá là
bài thơ ấy khá bao la
nhưng thôi bay chán thì ta khóc nhè
có gì ta rất muốn nghe
và ta cũng muốn vuốt ve quá chừng
muốn coi lục bát người dưng
có điều cô ấy đã từng cứu ta


(20.02.2004)