ánh sáng tắt
trong mắt bông hồng
giữa mùa hè hôi hổi
con tồn tại bay đi trú đông
lát sau quay trở lại
(quên không tắt bếp gas)

tôi yêu em ngoài ra
còn yêu vài điều khác
nếu biết tôi lười nhác
nhân loại đà chăm hơn
trồng cỏ lên cô đơn

nhiều ngày tôi tự hỏi
có ai tự hỏi như tôi
về một dòng hy vọng
làm ngọt hơn mặt trời
để em âm ỉ tắm
khi lên bờ
mưa rơi

ánh sáng tắt
chi bằng cứ cúi đầu mà hiện hữu
nhưng con gì trong tôi?


(06.07.2004)